Aan acht zogenaamde Ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Deze ontwerpteams zijn hiermee begin februari 2015 aan de slag gegaan De ruimtelijke verkenning laat de kwaliteiten en de kansen van het stadsdeel zien en de betekenis daarvoor in de stad. De focus ligt op ruimtelijke identiteit, kwaliteit en intensivering. lees verder