Stadsatelier Den Haag 2017

Op een winderige en regenachtige dag vond in het gebouw van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een inspirerende bijeenkomst plaats;  het Stadsatelier Den Haag. Tussen een gezamenlijk ontbijt en een optreden van de Haagse Règâhs tijdens de afsluitende borrel, spraken zo’n 300 bewoners, investeerders, ambtenaren en andere stadmakers met elkaar over de toekomst van Den Haag. Dit Stadsatelier past in de reeks van bijeenkomsten die met de ontwikkeling van de Agenda Ruimte voor de Stad wordt gehouden. Dit keer werd vooral gediscussieerd over hoogbouw, over hoe burgers de gemeenschap vitaal kunnen maken en over agendapunten voor de omgevingsvisie.

De ochtend was, na een introductie van stedenbouwkundige Erik Pasveer, voorbehouden aan twee gasten, die waren uitgenodigd om te inspireren en te prikkelen. Winy Maas gaf in een wervelende presentatie zijn visie hoe met slimme hoogbouw bijgedragen kan worden aan de ambities van Den Haag om te verdichten, vergroenen en verduurzamen. Hij hield de aanwezigen een spiegel voor en liet zien wat het betekent om 50.000 woningen te verwezenlijken in de bestaande stad en toonde aan hoe je daarmee kwaliteit kunt toevoegen aan de stad. En hij liet zien dat er wat te kiezen valt. Jeroen den Uyl vertelde over hoe je dat zou kunnen doen. Dat er een grote rol is weggelegd voor actieve  en betrokken burgers om die stad vorm en inhoud te geven door de rol van de burgers ten opzichte van de overheid en de markt opnieuw te bepalen. Er is een transitie nodig is om de rol van de gemeenschap terug te brengen in de samenleving. Meer ‘power to the people’.

’s-Middags werd in 15 werksessies langs verschillende thema’s gezocht naar concrete acties, van energietransitie tot eetbaar Den Haag, van het groene goud van Escamp tot Hoogbouw: hoe maak je het? Want ruimtelijke ordening is complex en wordt niet eenvoudiger. Stad maken is een manier waarop je met belanghebbenden greep krijgt op de wensen en waarden en opgaven voor de toekomst uitwerkt. De dag was als een feest met inhoud. Met een lokale rap, scherp debat, een stadsdichter, nieuwe coalities en een optreden van Haagse bodem als besluit.  Joris Wijsmuller nam op het eind van de dag een schetsmap met de opbrengst uit de werksessies in ontvangst en benadrukte het belang om in dialoog  te blijven met de stad. Om samen stad te maken. Volgend jaar weer! Er zijn veel acties en agendapunten voor vervolg genoemd. Die worden verbonden aan de Agenda Ruimte voor de Stad. En natuurlijk blijven we de stad daarbij betrekken.

Den Haag, 3 oktober 2017.
Stadsatelier Agenda Ruimte voor de Stad
FOTO MARTIJN BEEKMAN

Het fotoverslag is te bekijken op onze Facebookpagina. Ook is er een video gemaakt van de rap over Ruimte voor de Stad en is het interview met wethouder Joris Wijsmuller terug te kijken.

De komende weken worden hier de verslagen van de werksessies geplaatst.

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 ontmoeten moet

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 wandelstad Den Haag

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 samen stad maken

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 Den Haag studentenstad

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 eetbaar Den Haag

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 Haags energie akkoord

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 Haags utopia

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 het parkeren voorbij

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 veerkrachtig Den Haag

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 ondernemersklimaat voor jongeren

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 nieuwe tijden andere mobiliteit

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 groene goud van Escamp

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 groen en water in Den Haag

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 eyeline en skyline

VERSLAG WERKSESSIES STADSATELIER 2017 deelstad Den Haag