Den Haag groeit, en wil dat doen op een ‘slimme’ manier. Met de verdichting van de stad, zoals door de gemeenteraad vastgesteld in de Agenda Ruimte voor de Stad, worden de kwaliteitsaspecten voor de stad nog belangrijker omdat de stad intensiever wordt gebruikt, omdat we hoge eisen stellen aan onze omgeving. Verdichten, vergroenen en verduurzamen gaan hand in hand. De inrichting van de buitenruimte met aantrekkelijke loop- en fietsroutes, duurzame gebouwen en de aanwezigheid van openbaar groen zijn belangrijke ingrediënten om de stad aantrekkelijker te maken, de kwaliteit van leven te verbeteren.
‘Slim groeien’ kan alleen door dit samen met bewoners en andere stadmakers integraal op te pakken, gericht op de nieuwe economie, een veerkrachtige samenleving, slimme stadsontwikkeling en het organiserend vermogen van de stad.

Stadsatelier Ruimte voor de Stad 2017

Stadsatelier 2017

Pauline van den Broeke biedt namens de stad de uitkomsten van de werksessies aan Joris Wijsmuller. Klik hier voor het fotoverslag van de hele dag

Dinsdag 3 oktober maakten we in Campus Den Haag met elkaar een tussentijdse balans op van de Agenda Ruimte voor de Stad. Wethouder Joris Wijsmuller en stadsstedenbouwer Erik Pasveer vertelden wat er de afgelopen maanden is gebeurd als uitwerking van de Agenda en we keken vooruit naar nieuwe uitdagingen voor de stad. Zoals: welke gebiedsuitwerkingen zijn gestart en hoe gaan we om met hoogbouw in de stad? Ook hopen we veel input op te halen die we kunnen gebruiken bij o.a. het opstellen van de omgevingsvisie die in 2018 zal worden vastgesteld.

Agenda Ruimte voor de Stad

De Agenda Ruimte voor de Stad is op 15 december 2016 vastgesteld door de Haagse gemeenteraad. De agenda en de samenvatting zijn  hieronder te downloaden:
160909AgendaRuimtevoordeStad-LowRes
Placemat RvdS

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar ruimtevoordestad@denhaag.nl

Video

Twitter