Het aantal inwoners van Den Haag wordt snel groter, net als in de andere grote steden. Ook verandert er van alles in de technologie, de economie en het klimaat. Bewoners, ondernemers en de gemeente hebben het afgelopen jaar met elkaar gepraat over deze veranderingen en hoe Den Haag er dan in 2040 uit zou moeten zien. Het resultaat van de gesprekken: Agenda Ruimte voor de Stad!

Eén van de aanbevelingen uit deze Agenda is het verder stimuleren van bewonersparticipatie binnen ruimtelijke ontwikkeling. Om een bredere doelgroep van Hagenezen te betrekken en het onderwerp behapbaar te maken werd op 25 oktober Eerste hulp bij Stadmaken georganiseerd.

De foto’s staan online zijn te bekijken en te downloaden. Hou onze kalender in de gaten voor meer bijeenkomsten. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@ruimtevoordestad.nl

Video

Twitter